ESPAIS SINGULARS

Detall de la distribució interior per la part de la roba plegada, espais aprofitats al màxim.