SECRETS A PEU DE LLIT

Petit armari de portes batents i fondària reduïda que amaga un secret al seu interior… sabates. Som experts en trobar racons i oportunitats d’emmagatzematge.