ELEGANT

La porta corredissa emmarcada resulta ser una bona solució quan volem combinar-la amb un tipus de decoració més clàssica, un estil més sofisticat on els ambients tenen senyes d’identitat pròpia.