BESSONS

De nou un passadis amb armaris de portes batents i plafons blancs.

Una aposta atemporal que dona claritat als espais més estrets de la casa.