COLUMNES

Les columnes no són un obstacle a l’hora de dissenyar. Les integrem per convertirles en les nostres aliades, fent que formin part de la decoració de l’estança.