SEPARAR AMBIENTS. Detalls

Un cub obert de fusta de roure situat estratègicament a l’extrem del moble.