EL VESTIDOR IDEAL. Detalls

Fins i tot una porta batent amb mirall que amaga un sabater darrera seu.